1

Bước 1

2

Bước 2

3

Bước 3

BƯỚC 1: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Địa chỉ email
Số điện thoại di động *

BƯỚC 2: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

1. Ngay sau khi lắp đặt, sản phẩm cần phải được kích hoạt bảo hành.
2. Thời gian bảo hành đối với sản phẩm được tính từ ngày kích hoạt bảo hành thành công, trong trường hợp sản phẩm không được kích hoạt bảo hành thành công, thời gian bảo hành sẽ tính từ ngày sản xuất nhà máy được thể hiện trên số máy, cụ thể như sau
*Bình chứ tráng men chỉ được bảo hành nếu thoả mãn điều kiện bảo trì và thay thế thanh magiê định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.
Trường hợp sử dụng trong kinh doanh dịch vụ, thời hạn bảo trì định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần.
 
Dòng sản phẩm Linh, phụ kiện Bình chứa *
  Kể từ ngày kích hoạt bảo hành Kể từ ngày sản xuất Kể từ ngày kích hoạt bảo hành Kể từ ngày sản xuất
Star 12 tháng 18 tháng 60 tháng 66 tháng
AN R, AN RS, SL, PRO, ARI, SG, TI 24 tháng 30 tháng 84 tháng 90 tháng
AN LUX, SLE 24 tháng 30 tháng 120 tháng 126 tháng
Máy nước nóng trực tiếp 24 tháng 30 tháng 24 tháng 30 tháng
Máy năng lượng mặt trồi ống hấp thụ nhiệt 12 tháng 18 tháng 60 tháng 66 tháng
Máy năng lượng mặt trời tấm phẳng 24 tháng 30 tháng 60 tháng 66 tháng
Máy nước nóng bơm nhiệt 24 tháng 30 tháng 60 tháng 66 tháng
 
3. Thanh magiê trong bình chứ không được bảo hành vì là vật liệu hao mòn tự nhiên có tác dụng bảo vệ bình chứ và thanh đốt. Vì vậy luôn phải được duy trì. Việc thay thế và bảo trì nên gọi Trung tâm Dịch vụ Ariston và người sử dụng phải trả chi phí bảo trì và thay thế. Nếu công việc bảo trì không được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Ariston, người bảo trì phải tuân thủ chính xác theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn và chỉ sử dụng linh kiện chính hãng.
4. Các chi tiết nhựa, vỏ ngoài, khung chân, giá đỡ không được bảo hành.
5. Không bảo hành nếu thông tin trên nhãn máy bị tẩy, sửa.
6. Không bảo hành trong trường hợp hư hỏng do thiên tai, hoả hoạn, lỗi do vận chuyển, lỗi lắp đặt sai, lỗi sử dụng không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc đã sửa chữa không do nhân viên bảo hành của hãng hoặc uỷ quyền của hãng đảm nhiệm.
7. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho người, tài sản hoặc thú vật trong nhà do không tuân thủ theo những hướng dẫn trong quyển hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy.

BƯỚC 3: KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Địa chỉ email
Số điện thoại di động *
Số máy (21 ký tự) *

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại khác